Faculty


Senior Lecturer

Postgraduate Students


Xinchi Zhou
Ph.D.
Dongzhan Zhou
Ph.D.
Yi Zhou
M.Phil.
M.Phil.

Visiting Students


Ph.D. from SYSU
Hongwen Zhang
Ph.D. from CASIA

Alumni


M.Phil. (Graduated in Dec. 2018)

Past Visiting Student


Guo Lu (Ph.D. from SJTU (2017-2019))
Yukai Shi (Ph.D. from SYSU (2017-2018))
Yingyue Xu (Ph.D. from Univ. of Oulu (2017))

Research Collaborators


Professors & Researchers

Xiaogang Wang (Chinese Univ. of Hong Kong)
Xiao'ou Tang (Chinese Univ. of Hong Kong)
Wai-kuen Cham (Chinese Univ. of Hong Kong)
Hongsheng Li (Chinese Univ. of Hong Kong)
Cavan Loy (Chinese Univ. of Hong Kong)
Dahua Lin (Chinese Univ. of Hong Kong)
Alan Yuille (John Hopkins Univ.)
Nicu Sebe (Univ. of Trento)
Elisa Ricci (Univ. of Perugia)
Dong Xu (Univ. of Sydney)
Yi Yang (Univ. of Technology Sydney)
Liang Wang (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
Jianru Xue (Xi'an Jiao Tong Univ.)
Liang Lin (Sun Yat-Sen Univ.)
Qiguang Miao (Xidian Univ.)
Yu Qiao (Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences)
Junjie Yan (SenseTime)
Former Graduated Students in CUHK

Rui Zhao (R&D VP at SenseNet)
Xingyu Zeng (Senior Researcher at SenseTime)
Shuai Yi (Senior Researcher at SenseTime)
Xiao Chu (Research Scientist at Baidu USA)
Tong Xiao (Research Scientist at Facebook Oculus)
Kai Kang (CV/ML Engineer at Apple)
Wei Yang (Researcher at NVIDIA AI Robotics Research Lab)